Amplipuls

Amplipuls – elektriklə müalicənin müasir metodlarından biridir. Bu halda xəstəyə kiçik güclü dəyişən sinusoidal modulyasiya edilmiş elektrik cərəyanı ilə təsir edilir. Onlar özündə hüceyrəni hərəkətə gətirmə təsiri olan yüksək və aşağı tezlikli cərəyanın imkanlarını cəmləndirirlər.
Bu metod eninə-zolaqlı əzələləri, tənəffüsü, həzm yolunu, sidik axarlarının hərəkətliliyini elektrostimulyasiya etməyə imkan verir.

Scroll to Top