Fonoforez

Fonofarez – fizioterapiyanın müasir metodlarından biri olub, bədənə ultrasəs dalğa vasitəsilə altiv maddələrin yeridilməsidir.
Fonofarez dayaq-hərəkət aparatında problem olan xəstələrə və kosmetoloji məqsədlə təyin edilir.Bu prosedur zamanı orqanizmin probleminə uyğun seçilmiş dərmanlar ultrasəs vasitəsilə epidermisin daha dərin qatlarına yeridilir. Bir sözlə iynəsiz terapiyadır.

Scroll to Top